Revitalizácia pri železničnej stanici

. Zobrazené v Videosprávy

Revitalizácia prestupného uzla na Masarykovej ulici pokračuje.
Dokončenie prinesie cestujúcim viac bezpečnosti, ale tiež výrazne zvýši estetickú hodnotu priestoru. Rekonštrukcia v sebe zahŕňa celý priestor medzi železničnou a autobusovou stanicou na Masarykovej ulici. Okrem pešieho podzemného podchodu sa opravia aj konštrukčné vrstvy komunikácie nad ním a zrealizujú sa aj opatrenia na zvýšenie bezpečnosti chodcov a cyklistov. Zrevitalizujú sa bezbariérové rampy, schody, pribudnú eskalátory, výťah, vodiace línie pre zrakovo postihnutých i kamerový systém. Ďalšou dôležitou stránkou projektu je rekonštrukcia zastávok, ktoré sa predĺžia zo súčasných 70 na 94 metrov, a tiež zastávkového priestoru vrátane prvkov drobnej infraštruktúry. Prestupný uzol dostane aj inteligentný informačný systém, vrátane počítačového a programového vybavenia. Vďaka prepojeniu informačných systémov Dopravného podniku, autobusovej a železničnej stanice si tak cestujúci už na zastávke MHD dozvedia, kedy aktuálne odchádza ich dopravný spoj. Stavbu mesto financuje prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, zameraného na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy. Celkové náklady sú v objeme 1 924 180 eura. Stavbu zrealizuje víťaz verejnej súťaže – skupina Metrostav – GMT. Stavebné práce si vyžiadajú aj dopravné obmedzenia, ktoré sa týkajú tak chodcov, ako aj motoristov. Pre chodcov sa uzatvára podchod. Súčasne budú presunuté zastávky MHD v smere k centru mesta. V oblasti staveniska budú štyri jazdné pruhy pre motorovú dopravu dočasne zúžené na dva.
 

Kontaktné údaje