Busta Ivana Benka

. Zobrazené v Videosprávy

Autorom je Eduardo Sosa, pôvodom z Ekvádoru.
Na nádvorí škôl Elba slávnostne odhalili bustu Ivanovi Benkovi v deň nedožitých 71. narodenín.
Ivan Benko bol dlhé roky v prešovskej samospráve ako odborný pracovník, predseda MsNV a neskôr ako poslanec mestského zastupiteľstva.
Autorom busty je učiteľ konzervátorstva a reštaurátorstva na Strednej odbornej škole Elba Eduardo Sossa. Na Nádvorí úspechov tak popri buste čestného zástupcu riaditeľa školy Ing. Juraja Bessenyeiho je od mája tohto roku aj busta Ivana Benka.
 

Kontaktné údaje