Vybudovali prístrešok

. Zobrazené v Videosprávy

Veľký Šariš oslobodzuje mesto od odpadkov a zápachu.
Prvá stavebná sporiteľňa prispieva finančnými prostriedkami na Slovensku a aj v našom kraji na rôzne projekty, ktoré zlepšujú verejné priestranstvá.
Vo Veľkom šariši mali problém v obytnej časti medzi domami na ulici Pavla Orsága Hviezdoslava, kde sa nachádzajú aj viaceré prevádzky s komunálnym odpadom. Mesto Veľký Šariš sa preto rozhodlo vybudovať vybetónovanú plochu a prístrešok pre kontajnery a zároveň zvýšiť ich kapacitu, čím by chcelo zamedziť šíreniu zápachu a zároveň vetrom rozfúkaným odpadkom po okolí.
Zapojili sa do výzvy grantového programu Prvej stavebnej sporiteľňe a následne výberová komisia rozhodla o ich zámere kladne. Prvá stavebná sporiteľňa prispela sumou 2000 €, čo bolo 50 percent z projektu. Primátor Veľkého Šariša si váži túto podporu. V budúcnosti, ak sa projekt osvedčí chcú vybudovať prístrešky pre ďalšie obytné zóny mesta.
Mesto Veľký Šariš má bohatú históriu, veď vlani oslávilo 800. výročie prvej písomnej zmienky a aj takýmito krokmi sa snaží byť obľúbeným miestom nie len pre svojich obyvateľov no aj pre turistov ktorý sem prichádzajú kvôli hradu, či preslávenému zlatému moku.
 

Kontaktné údaje