Cestu na PU už opravili

. Zobrazené v Videosprávy

Po tejto investícii sa v týchto dňoch pristúpilo aj k rekonštrukcii športového areálu.
Prešovská univerzita sa opäť o trochu stala príťažlivejšou. Postarala sa o to vynovená prístupová cestu k budove rektorátu na Ulici 17. novembra. Cesta ddstala nový asfaltový povrch, na parkovacích plochách sú odvodňovacie mriežky a kanály, pričom takto pribudlo 65 parkovacích miest. Po tejto investícii sa v týchto dňoch pristúpilo aj k rekonštrukcii športového areálu. V priebehu nasledujúcich týždňov bude vynovená atletická dráha vrátane tribúny so sedadlami a infraštruktúra pre ľahkú atletiku. V rámci projektu sa tiež počíta s vybudovaním multifunkčného ihriska pre rôzne športové aktivity, tenisového ihriska a ihriska pre plážový volejbal. Pracovať počas leta bude na tom tá istá firma, ktorá sa postarala o vynovenú cestu, aby bol športový areál do začiatku nového akademického roka hotový.
 

Kontaktné údaje