Oprava ciest začala 4.4.2018

. Zobrazené v Videosprávy

Odstraňujú výtlky a ďalšie poškodenia. Zlepšené klimatické podmienky umožnili začatie jarnej údržby ciest. Na cestách vo vlastníctve mesta Prešov od 4. apríla pracovníci zmluvnej spoločnosti JVS postupne odstránia výtlky a ďalšie poškodenia. Mesto vlastní približne 170 kilometrov ciest. Opravy sa realizujú na základe monitoringu, ako aj v rámci podnetov. Na bežnú údržbu ciest, na vysprávky, výseky, opravy kanalizačných vpustí či výtlkov mesto v tomto roku vyčlenilo 240 000 eur. Ďalších 260 000 je vyčlenených na obnovu vodorovného dopravného značenia – tá začne po ukončení jarnej údržby. O údržbu komunikácií sa okrem zmluvnej spoločnosti mesto stará aj prostredníctvom pracovníkov malých obecných služieb, ktorí pomocou mobilného zariadenia, takzvaného Infrasetu opravujú menšie výtlky, predovšetkým na cyklocestách a chodníkoch.

V meste Prešov bola za ostatné tri roky uskutočnená historicky najväčšia súvislá oprava ciest a chodníkov. Rekonštruovaných bolo viac ako sto úsekov ciest a chodníkov za vyše 8,4 milióna eur. V tomto roku už bolo vysúťažených 17 rôznych úsekov prešovských ciest a chodníkov za 643 000 eur. Vynovené budú komunikácie na uliciach A. Prídavku, Tomášiková, Pod Wilec Hôrkou, Mudroňová, Budovateľská, Pri mlyne, Gápľová, Železničiarská, Čipkárska, Lomnická, Justičná, Federátov a Smreková. Ďalšie úseky, celkovo za 1,33 milióna eur zadefinujú výbory mestských častí.

Územím mesta Prešov prechádzajú aj cesty, ktoré nie sú v jeho vlastníctve. Tie patria buď Prešovskému samosprávnemu kraju, Slovenskej správe ciest, alebo Národnej diaľničnej spoločnosti.

Kontaktné údaje