Silvester a VZN

. Zobrazené v Videosprávy

V meste je prijaté Všeobecne záväzné nariadenie ktoré rieši používanie pyrotechnických výrobkov na území Prešova. V ňom je stanovené, že sa zakazuje z dôvodu ochrany verejného poriadku používať pyrotechnické výrobky na území mesta v čase od 1. januára od 3.00 h. do 31.decembra do 22.00 h. Čiže je povolené používať ich len 5 hodín od 10 večer na silvestra do 3 ráno na nový rok. Zároveň treba brať na vedomie že ich môžete použiť len vo vzdialenosti väčšej ako 50 metrov od steny bytovej budovy. Používanie zábavnej pyrotechniky v inom čase, ako je povolené je priestupkom proti verejnému poriadku a za takéto konanie hrozí uloženie sankcie.
Mestská polícia upozorňuje že je potrebné dodržiavať určité pravidlá.
Odporúča:
-   nekupovať zábavnú pyrotechniku od pouličných predavačov ani nepoužívať doma vyrobenú pyrotechniku,
-   nepodceňovať správne zaobchádzanie so zábavnou pyrotechnikou,
-   nezapaľovať nevybuchnutú pyrotechniku opakovane, alebo s krátkym zápalným drôtom,
-   neobťažovať zábavnou pyrotechnikou nič netušiacich ľudí a zvieratá,
-   nezapaľovať zábavnú pyrotechniku v blízkosti ohňa.

Kontaktné údaje