Nživo 13. septembra 2017

. Zobrazené v Videosprávy

Rada navrhla zvolanie 37. zasadnutia MsZ.
Dňa 23. augusta sa v prijímacej sieni Mestského úradu v Prešove,  uskutočnilo 34. riadne rokovanie Mestskej rady. Podľa komuniké z mestského úradu sme sa dozvedeli že rada rokovala o týchto bodoch. V prvom rade to bola Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. polrok 2017, následne Návrh rozpočtového opatrenia číslo 3. Po majetkových prevodoch prišli na rad Návrhy na podanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky. Materiál obsahoval 4 návrhy na uznesenie, o každom návrhu sa hlasovalo osobitne. Prvým bola Oprava nájomných bytov Stará tehelňa v Prešove, druhým Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice na Košickej ulici v Prešove, po tretie Rekonštrukcia telocviční a posledným Cyklochodník na ulici Sekčovská.
O ďalšom osude prejednávaných bodov rozhodnú poslanci. Rada navrhla zvolanie 37. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov na stredu 13. septembra so začiatkom o 13.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove. Televízía TV7 Vám ako zvyčajne prinesie priamy prenos z tohto zasadnutia aj na svojej internetovej stránke.

Kontaktné údaje