Natural Cup 2016

. Zobrazené v akcie v regióne

Organizátor: FITNESS CENTRUM UNIVERSAL Prešov, Bernolákova 17
21. máj 2016 o 13:00 Tatran Handball Aréna, Baštová 3 v Prešove

Kontaktné údaje