Investície 2.

. Zobrazené v Život v Prešove

Téma: Investície 2.časť
 
HOSTIA:
Ing. Andrea Turčanová primátorka mesta Prešov
Ing. Magdaléna Artimová Vedúca odboru strategického rozvoja MÚ

Investície

. Zobrazené v Život v Prešove

HOSTIA:
Ing. Andrea Turčanová primátorka mesta Prešov
Ing. Magdaléna Artimová Vedúca odboru strategického rozvoja MÚ

Smart City

. Zobrazené v Život v Prešove

HOSTIA:
JUDr. Veronika Vozárová vedúca SO pre Integrovaný regionálny operačný program
Mgr. Matúš Vencúrik informatik, oddelenie podporných činností MÚ
 
MODERÁTORKA: Kvetoslava Mudríková

Školstvo

. Zobrazené v Život v Prešove

HOSTIA:
Mgr. Igor Hodžia,
vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu
PaedDr. Jitka Semivanová,
vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu
 
MODERÁTORKA:
Kvetoslava Mudríková

FEAD - Festival architektúry a dizajnu

. Zobrazené v Život v Prešove

HOSTIA:
Ing. arch. Mária Čutková
hlavná architektka mesta Prešov
Ing. arch. Peter Marcinko
autor myšlienky FEAD-u
Ing. Eva Semanová
riaditeľka Krajského pamiatkového úradu v Prešove
 
MODERÁTORKA:
Kvetoslava Mudríková

Kontaktné údaje